Ter Spegelt Front Office dec 23

Wij maken jullie graag blij!

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

AVG Privacy Policy Recreatiepark Ter Spegelt B.V

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Meer info in ons Cookiebeleid vindt u in ons Privacy Policy.

Niet-functionele cookies in deze website:

Google Analytics: Voor het verzamelen van website statistieken. De verzamelde gegevens voor gebeurtenissen en gebruikers worden niet automatisch verwijderd.
facebook.com: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Google.com: Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Google Adwords: Gebruikt om u gerichte advertenties aan te bieden en advertentiecampagnes te optimaliseren.
Hotjar.com:  Deze cookie laat Hotjar weten of de bezoeker is opgenomen in het monster dat wordt gebruikt om tunnels te genereren.
livechatinc.com: Wordt gebruikt om de web-chat te triggeren, waarmee het mogelijk is om support vanuit een chat agent te vragen.

Sollicitatieprocedure

Recreatiepark TerSpegelt hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw
persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Recreatiepark TerSpegelt en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de
sollicitatieprocedure bij Recreatiepark TerSpegelt. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Recreatiepark TerSpegelt verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de career site van Recreatiepark TerSpegelt met URL https://www.werkenbijterspegelt.nl. Recreatiepark TerSpegelt verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer, profielfoto), opleiding van de sollicitant, arbeidsgeschiedenis, beschikbare periodes, gesproken talen en hoe u ons gevonden heeft.

Recreatiepark TerSpegelt bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het
systeem van Recreatiepark TerSpegelt verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Recreatiepark TerSpegelt en de met haar in een groep verbonden vennootschappen.

Recreatiepark TerSpegelt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit onze database.