Ter Spegelt Receptie Teamfoto bijgesneden header

Wij maken jullie graag blij!

Cookies

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

AVG Privacy Policy Recreatiepark Ter Spegelt B.V

Sollicitatieprocedure

Recreatiepark TerSpegelt hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw
persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Recreatiepark TerSpegelt en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de
sollicitatieprocedure bij Recreatiepark TerSpegelt. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Recreatiepark TerSpegelt verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de career site van Recreatiepark TerSpegelt met URL https://www.werkenbijterspegelt.nl. Recreatiepark TerSpegelt verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geboortedatum, telefoonnummer, profielfoto), opleiding van de sollicitant, arbeidsgeschiedenis, beschikbare periodes, gesproken talen en hoe u ons gevonden heeft.

Recreatiepark TerSpegelt bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het
systeem van Recreatiepark TerSpegelt verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Recreatiepark TerSpegelt en de met haar in een groep verbonden vennootschappen.

Recreatiepark TerSpegelt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit onze database.