Update coronavirus, 1 april

Wij hebben besloten de geplande opening van Recreatiepark TerSpegelt op 3 april uit te stellen tot nader bericht. In deze uitzonderlijke situatie kunnen wij niet op een verantwoorde manier onze camping openen. De gezondheid van onze medewerkers en gasten staat hierbij voorop. Daarnaast voelen wij ons verplicht om het overbelaste zorgstelsel in onze regio niet nog verder onder druk te zetten door het ontvangen van gasten op ons park.

Met daarbij de overheidsmaatregelen van 31 maart jl., betekent dit dat wij vooralsnog t/m 28 april 2020 geen gasten gaan ontvangen. Heb je in deze periode een kampeerplaats of huuraccommodatie geboekt, dan nemen wij persoonlijk contact op. Voor alle vragen rondom je (kampeer)vakantie en het coronavirus, bekijk hier de veel gestelde vragen.

Blijf gezond en wees lief voor elkaar, dan komen we samen door deze coronacrisis heen en kunnen we straks weer gaan genieten van LekkerVakantie! bij TerSpegelt.

Disclaimer

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van TerSpegelt. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TerSpegelt. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door TerSpegelt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TerSpegelt behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel TerSpegelt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TerSpegelt niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TerSpegelt, welke geen eigendom zijn van TerSpegelt, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van TerSpegelt. Hoewel TerSpegelt uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TerSpegelt worden onderhouden wordt afgewezen. TerSpegelt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.